Finanční podpora MŠMT v Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech na rok 2017

28. ledna 2018 v 11:27 | Jindřich Matoušek |  Aktuálně

V roce 2017 naše tělovýchovná jednota TJ Keramika Chlumčany, spolek obdržela neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v "Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" ve výši 200 000 Kč.

Účelem dotace byla podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jednalo se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.


V naší tělovýchovné jednotě dotační prostředky čerpal fotbalový a badmintonový oddíl, jejichž mládežnické celky pravidelně trénují a účastní se mistrovských soutěží pořádaných příslušnými národními svazy. Celkem bylo podpořeno 81 dětí a mládežníků fotbalového oddílu ve 4 mládežnických mužstvech a 50 dětí a mládežníků badmintonového oddílu.

Dotační prostředky byly využity na:
  • mzdové náklady (DPP) trenérů mládežnických družstev (7 trenérů fotbalového oddílu a 4 trenéři badmintonového oddílu)
  • nákup sportovních pomůcek - fotbalových míčů, dresů, sítí do fotbalových branek, badmintonových míčků a výpletů
  • pronájem haly na tréninky a turnaje mládeže badmintonového oddílu
  • platby za startovné a odměny rozhodčím za řízení mistrovských utkání
 


Aktuální články

Reklama